cheese-langhendries.be
LANGHENDRIES FOOD SPRL Javni poziv za podnoenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasnitvu rh Elipso ponuda usisavaa

Ponuda dana gardeland

Ikea ponuda studeni

Offertisima ponuda

Magnetna rezonanca ponuda

Vous êtes ici: Home

Cat: lutrija ponuda mogu sudjelovat sve fizike osobe koje ponuda imaju dravljanstvo Republike Hrvatske, dravljanstvo drava koje ine Europski gospodarski prostor te dravljani onih drava s kojim Republika Hrvatska.

Javni poziv za kupnju nekretnine u vlasnitvu Zagrebake banke

Na prednjoj strani i poleini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «.

Javni natjeaj za prodaju nekretnina

Ponuda, zA, kupnju, nekretnine - NE otvarati.

Drava rasprodaje imovinu, objavljen poziv za kupnju nekretnina

ROK, zA, podnoenje ponuda:11.

Javni poziv za podnoenje zahtjeva za kupnju stana po POS-u

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnoenje ponuda ili poslane potom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnoenje ponuda, smatrat e se zakanjelim ponudama i nee.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za dugoroni zakup nekretnina

Predmet poziva: Prikupljanje ponuda za kupnju nekretnine u vlasnitvu Banke na lokaciji u Zadru, Ulica Brne Krnarutia 13, opisane pod Predmet.

Javni poziv za prikupljanje neobavezujuih ponuda u vezi

Nekretnina je pod zatitom Ministarstva kulture kao dio zatienog spomenika kulture.

Za eku vilu pristigla samo jedna ponuda, nude 32,2 milijuna kuna

Sukladno zakonu, pravo prvokupa nekretnine imaju Republika.

Poetne cijene ve.660 kuna: Drava prodaje 45 nekretnina

Za kupnju nekretnina iz toke.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju

Plaa se jamevina u iznosu od 10 od ukupno utvrene poetne cijene nekretnine.

Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju Zagrepanke - tportal

Najpovoljnijom ponudom smatrati e se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz Javnog natjeaja sadri i najvii iznos kupoprodajne cijene temeljem provedenog usmenog nadmetanja.

Javni poziv za podnoenje prijedloga

Ministarstvo dravne imovine objavilo je javni poziv za kupnju nekretnina u dravnom vlasnitvu.

Poziv za podnoenje ponuda

Rok za podnoenje ponuda.

Jagodina raspisala javni poziv za zakup i korienje

Rujna u 14 sati, a sve nekretnine prodaju se u zateenom stanju po principu vieno-kupljeno.

Vlada prodaje vilu iz koje je deloiran Mesi i druge nekretnine

Na podruju ibenika drava prodaje panjak u Mandalini ija je poetna.

APN: U ponedjeljak poziv bankama za ponude za subvencionirane

Pravo na kupnju stana prema odredbama Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu drutveno poticane stanogradnje imaju Red prvenstva na kupnju stana odreuje se prema uvjetima i mjerilima propisanih ovom Odlukom koji se utvruju ovisno naroito o uvjetima stanovanja.

EKapija Raspisan javni poziv za prikupljanje izjava

Kriterij za odabir najpovoljnijih ponuda.

Javni poziv za podnoenje prijedloga projekata na podruju grada

Ekonomski najpovoljnija ponuda biti e odabrana na osnovu visine iznosa naknade za dugoroni zakup na godinjoj razini.

JKP Gradske pijace objavile novi javni poziv za podnoenje ponuda!

Pisana ponuda za svaku nekretninu pojedinano dostavlja se u zatvorenoj omotnici s naznakom ponuda.