cheese-langhendries.be
LANGHENDRIES FOOD SPRL Alba na javno otvaranje ponuda Mall kupon za popust

Trajni lak split popust

Autobusni kolodvor studentski popust

Adamovec bazeni popust

City center one split roendanski popust

Vous êtes ici: Home

Cat: loto , ali i drugih zainteresiranih osoba, nije obvezno, ali prema odredbama proteini Zakona o javnoj nabavi (ZJN 2016) ne moe se niti zabraniti.

Ponuda - Opina Jasenovac

Javno otvaranje ponuda zapoelo je u 09:00 sati.

Javno - otvaranje - na -daljinu, ponuda, aPPA

Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje pristiglih ponuda na, javni natjeaj za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske na podruju Opine Jasenovac, klasa: 320-02/20-01/6, urbroj: 2176/, objavljenog na oglasnoj ploi i internetskoj stranci Opine.

Javno otvaranje ponuda, park Maksimir

Javno otvaranje ponuda i pregled i ocjena ponuda - webinar.

Natjeaj za davanje u zakup javnih povrina: Obavijest

Upravljanje ugovorom o javnoj nabavi roba i usluga - webinar.

Obavijest o javnom otvaranju ponuda, vrsar Inspirira

Aktualno u podruju javne nabave, Dokumentacija o nabavi, Tehnike specifikacije i jednakovrijednost - od pripreme do pregleda, kriterij za odabir ENP - zagreb.

Mvep Javni poziv za podnoenje ponuda za zakup poslovnog

Javno otvaranje ponuda za davanje u zakup tipskog zelenog kioska jugoistono od Vratareve kuice u parku Maksimir odrati e se dana.

Obavijest: Javno otvaranje ponuda za zakup javnih povrina

(srijeda) u 9,00 sati u prostorijama Javne ustanove Maksimir na adresi Maksimirski perivoj 1, 10000 Zagreb.

Zapisnici sa otvaranja ponuda za natjeaj za zakup

Javno otvaranje ponuda izvrit e se uz primjenu mjera zatite koje su na snazi zbog pojave pandemije koronavirusa (covid-19).

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

Natjecatelji koji budu prisutni na javnom otvaranju ponuda moraju se pridravati mjere potivanja razmaka od druge osobe, i.

Polanec: Novac za umirovljenike je osiguran

Obavjetavaju se ponuditelji da e se javno otvaranje ponuda na, javni natjeaj za zakup poljoprivrednog zemljita u vlasnitvu Republike Hrvatske, klasa: 320-02.

Promotivna ponuda - Akupunktura

Javno otvaranje ponuda odrat e se u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

T - Kalkulator za izraun plae (Bruto u Neto i Neto u Bruto)

U 11:00 sati (ulaz orieva 4).

Posao Srbija: Beograd, Novi Sad

Informacije o natjeaju radnim danom.

Posebna ponuda za korisnike Hrvatskog Telekoma

Na brojeve telefona 099/ 251 7006, 01/ od 10:00 do 12:00 sati; e-mail.

Martin 04 by Putopisi on DeviantArt

U okviru odabranih favorita, na svom nalogu.

Kosmodisk Ponuda dana sa Dnevnim Avazom

Portalu, izaberite postupak javne nabavke u kojem elite da pratite otvaranje ponuda.

Kako izraunati popust, popust na gotovinu - t Vie

Samo ponua moe da preuzme obrasce ponuda svih podnetih ponuda kao i generisani mustela Zapisnik o otvaranju ponuda dok druga lica mogu da preuzmu samo advent generisani Zapisnik o otvaranju ponuda.

Ponuda dana - (Android Uygulamalar) AppAgg

Obavijest: Javno otvaranje ponuda za zakup javnih povrina.

Putovanja u srpnju i kolovozu Archives - Putujmo Jeftino

Obavjetavaju se svi zainteresirani kako e se javno otvaranje ponuda za zakup javnih povrina za postavu privremenih objekata izvriti dana.